3 1 czerwca Mi^dzynarodowy Dzien Dziecka 85 x 120, 1965 III nagroda i medal br^zowy 2 Peace 99 x 67, 1965 Second Prize and Silver Medal 3 June First International Children's Day 85 x 120, 1965 Third Prize and Bronze Medal

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 27