Nagrody regulaminowe Plakaty z zakresu reklamy Awards Advertising Posters KAZUMASA NAGAI Japonia Japan Urodzit siQ w 1929 r. w Osaka. Studiowat rzezb^ w Akademii Sztuki w Tokio. W 1951 r. rozpo- czyna prac^ jako naczelny grafik w „Daiwa Spinning Co.", a w 1960 r. wst^puje do Japori- skiego Centrum Projektowania i wspótpracuje z wieloma firmami japonskimi. Jest autorem projektu nowej flagi japonskiej, „tuku Triumfal- nego" na XVIII Igrzyskach Olimpijskich w Tokio oraz serii plakatów dia Stowarzyszenia Muzycz- nego „Kobe". Zaproszony do udziatu w Wystawie „Documenta III" w Kassei w 1964 r. Inicjuje wspólnie z Ikko Tanaka wystaw^ „Personna" w Tokio w 1965 r. Jest cztonkiem Stowarzyszenia Kierowników Artystycznych w Tokio, oraz cztonkiem zarzqdu Japonskiego Zwi^zku Grafików Reklamowych. Otrzymat za swoje prace wiele nagród oraz medali srebrnych i brqzowych ADC. Na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. uzyskat I nagrody i medal ztoty w grupie plakatów reklamowych. Born in 1929 in Osaka. Studied sculpture at the Tokyo Art Academy. In 1951, became chief graphic artist of the "Daiwa Spinning Co.". In 1960, joined the Nippon Design Centre and cooperated with many Japanese firms. Creator of the design for the new Japanese flag, the Triumphal Arch at the Tokyo Olympic Games, and a series of posters for the Kobe Music Union. Invited to take part in the "Documenta III" Exhibition in Kassei, 1964. Together with Ikko Tanaka, initiated the "Personna" Exhibition in Tokyo, 1965. Member of the Tokyo Art Direc tors Club and Executive Member of the Japan Advertising Artists Club. Received many prizes as well as Gold and Silver ADC Medals. First Prize and Gold Medal in the Advertising Posters Section at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 38