wIECIMIA 20 Nigdy wi^cej Oswi^cimia! 99 x 67, 1965 nagroda Ministra Obrony Narodowej 21 Bronic rodzinnej ziemi, bronic mlodosci 106 x 73, 1964 nagroda Prezydium Centralnej Rady Zwiqzków Zawodowych 20 Never Again Auschwitz! 99 x 67, 1965 Prize from the Minister of Defence 21 Defend Our Native Land Defend Our Youth! 106 x 73, 1964 Prize given by the Praesidium of the Central Council of Trade Unions

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 47