BE&S& 23 Pami^ci 119 mieszkariców wioski Pirèiupis zamordowanych przez faszystów 85 x 58, 1964 nagroda Rady Ochrony Pomników Walki i M^czenstwa 24 Igrzyska Olimpijskie w Tokio 1964 104 x 55, 1964 nagroda Wydawnictwa Artystyczno- Graficznego WAG 23 In Memory of 119 Inhabitants of Pirciupis Village, Murdered by the Nazis 85 x 58. 1964 Prize given by the Council for the Pro tection of Monuments to Struggle and Martyrdom 24 Tokyo Olympic Games 1964 104 x 55, 1964 Prize from the Graphic Art Publishers WAG TOKY01964

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 51