ROMAN CIESLEWICZ Polska Poland FRANCO GRIGNANI Wlochy Italy Urodzif siy w 1930 r. we Lwowie. Ukoriczyi Akademiy Sztuk Plastycznych w Krakowie w 1954 r. Zajmuje siy grafiky artystyczny i uzytkowy, rysunkiem satyrycznym, wspótpracuje w dzie- dzinie architektury. Jest cztonkiem AGI. Brat udziat w wielu wystawach krajowych i za- granicznych, m.in. Euro-Asian w Honolulu w 1964 r. Wystawy indywidualneWarszawa 1959 r., Kraków 1960 i 1964 r., Rijeka 1962 r., Lyon 1965 r. Otrzymat wiele nagród, m.in.: nagrody Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego WAG im. T. Trepkowskiego w 1955 r., nagrody Ministra Kultury i Sztuki w 1958 r., nagrody na wystawie plakatu filmowego w Karlovych Varach, w 1962 r., I nagrody na Biennale w Ljubljanie w 1963 r., nagrody miasta Warszawy za najlepszy plakat roku 1963, bryzowy medal im. Toulouse- Lautreca w Paryzu w 1964 r., nagrody Wydziatu Kultury Prezydium Rady Narodowej m.st. War szawy za plakat teatralny na I Miydzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1930 in Lvov. Graduated from the Cracow Academy of Fine Arts in 1954. Practices pure and applied graphic arts, satirical drawing; coope rates on architectural projects. Member of AGI. Has participated in many exhibitions at home and abroad, including the Euro-Asian Exhibi tion in Honolulu, 1964; one-man shows in Warsaw, 1959; Cracow, 1960 and 1964; Rijeka, 1962; Lyon, 1965. Has received many prizes, including the T. Trepkowski Prize from the Graphic Art Publishers WAG, 1955; from the Minister of Culture and Art, 1958; a prize at Urodzit siy w 1908 r. w Pawii. Studiowat archi tektury. Zajmuje siy grafiky artystyczny i uzyt kowy oraz malarstwem. Jest cztonkiem AGI. Brat udziat we wszystkich wystawach AGI, w wystawie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, „The Visual Arts Gallery" w Nowym Jorku, Euro-Asian w Honolulu, „Documenta III" w Kassei w 1964 r. Wystawy indywidualne: Londyn 1958 r. (Crawford Gallery), Medio- lan 1959 i 1960 r., Chicago 1960 r. (Nor mandy House), „500 D Gallery" 1966 r. Jego prace znajdujy siy w zbiorach Muzeum Sztuki Wspótczesnej w Nowym Jorku oraz w „Stedelijk Museum" w Amsterdamie. Otrzymat wiele nagród, m.in.: medal ztoty za reklamy „Alfieri i Lacroix" w 1964 r., medal ztoty na Triënnale w Mediolanie w 1957 r„ „Ztoty Palmy" we Wtoszech za wydawnictwa reklamowe w 1959 r„ nagrody Naczelnej Dyrekcji Pracowni Sztuk Plastycznych za plakat reklamowy na I Miydzynarodowym Biennale Plakatu w War szawie w 1966 r. the Karlovy Vary Film Poster Exhibition, 1962; First Prize at the Ljubljana Biennale, 1963; the prize of the City of Warsaw for the best poster of the year, 1963; the "Toulouse-Lautrec Bronze Medal", Paris, 1964; the Prize given by the Culture Section of the Warsaw People's Council for a theatre poster at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. Born in 1908 in Pavia. Studied architecture. Practices pure and applied graphic art and painting. Member of AGI. Has participated in all AGI exhibitions, at an exhibition at the Uni versity of California in Los Angeles; in the Visual Arts Gallery of New York; the Euro-Asian Exhibition in Honolulu; "Documenta III", Kassei, 1964. Has had one-man shows in the Crawford Gallery, London, 1958; Milan, 1959 and 1960; Chicago (Normandy House), 1960, "500 D Gallery", 1966. His works are to be found in collections of the New York Museum of Modern Art and the Amsterdam Stedelijk Museum. Has received many prizes, including the Gold Medal for the "Alfieri and Lacroix" advertisement, 1964; the Gold Medal at the Milan Triennale, 1957; the "Golden Palm" in Italy for advertising publications, 1959; the Prize given by the Central Office of Art Studios for an advertising poster, at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 52