Alfieri Lacroix tipolitozincografia in Milano propone la comunicazione nellinduzione grafica 25 Plakat ceacralny ..Proces" wg F. Kafki 99,5 x 69,5, 1964 nagroda Wydziatu Kultury Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy 26 ..Alfieri i Lacroix" 97 x 68. 1964 nagroda Naczelnej Dyrekcji Pracowni Sztuk Plastycznych 25 Poster Advertising the Stage Version of Kafka's "The Trial" 99.5 x 69.5. 1964 Prize given by the Culture Section of the Warsaw People's Council 26 "Alfieri and Lacroix" 97 x 68. 1964 Prize given by the Central Office of Art Studios TEfATR DRAMATYCZNY

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 53