MAGDA ARDELEANU Rumunia Rumania ROGER EXCOFFON Francja France Urodzif si^ w 1910 r. w Marsylii. Zajmuje si^ gtównie grafik^ reklamow^ i twórczosci? w dzie- dzinie plakatu. W 1956 r. zatozyt Agencjs Re- klamow^ „UiO", w której pracuje jako dyrektor artystyczny. Jest przewodnicz^cym Francuskiego Stowarzyszenia Grafików Reklamowych, prze- wodnicz^cym imprezy „Spotkania Grafików w Lurs w Prowansji", sekretarzem generalnym AGI. Brat udziat w wielu wystawach krajowych i mi^dzynarodowych, m.in.: w wystawach AGI: Londyn, Lozanna 1957 r., Mediolan 1961 r., Amsterdam 1962 r., Hamburg 1964 r., Nowy Jork (AIGA) 1966 r. Otrzymat wiele nagród, m.in.: medal ztoty „Grand Prix" Martini w 1964 r. za plakaty dla Air France, nagrod^ Polskiego Biura Podrózy ORBIS za plakat re- klamowy o tematyce turystyczno-podrózniczej na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w War- szawie w 1966 r. sanne, 1957; Milan, 1961; Amsterdam, 1962; Hamburg, 1964; New York (AIGA), 1966. Has received many prizes, including the Gold Medal "Grand Prix", Martini, 1964, for Air France posters, the Prize given by the Polish Travel Office ORBIS for a poster advertising travel and tourism, at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. Born in 1910 in Marseille. Practices mainly commercial art and poster design. In 1956 founded the "UiO" Advertising Agency of which he is art director. Chairman of the French Association of Advertising Graphic Artists, Chair man of "Graphic Artists' Meeting in Lurs, Pro vence", Secretary General of AGI. Has partici pated in many exhibitions at home and abroad, including AGI exhibitions in London and Lau-

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 54