ht I\iitiniiiiii(' pays éltwiule /«JA (III f<>11(1 I)li' 1 27 Zwiedzajcie Rumuniq, kraj legend i folkloru 122 x 86, 1965 nagroda Dyrekcji Polskich Linii Lotniczych LOT 28 Linie Lotnicze Air France 62 x 69, 1964 nagroda Polskiego Biura Podrózy ORBIS 27 Visit Rumania, Land of Legend and Folk Art 122 x 86, 1965 Prize given by the directors of the Polish Airlines LOT 28 Air France Poster 62 x 69, 1964 Prize given by the Polish Travel Office ORBIS

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 55