29 Cyrk „Knie" 128 x 90. 1966 nagroda Redakcji „Zycie Warszawy' 29 "Knie" Circus 128 x 90. 1966 Prize given by the Editor of "Zycie Warszawy"

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 57