Wr^czenie nagród laureatom Awarding of the Prizes

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 58