Józef Mroszczak I Mi^dzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie Wydawn Ictwo Arty sty cz no— Graf iczne RSW „Prasa" WAG Warszawa 1968

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 5