GRAPHIC DESIGN B Sfêi:x7i-;--yjlES8® T T11 T 11111111111 rrrr V A QUARTERLY REVIEW FOR GRA PHIC DESIGN AND ART DIRECTION IIIIIIIIIIIIIIIIIIXTTr t Y T T TTTTTI1I111111IIIIIIIllTTTT 36 KIYOSHI AWAZU japonia Japan 37 TAKASHI KONO Japonia Japan 36 Mi^dzynarodowa Wystawa Urz^dzen Sportowych i Wypo- czynkowych 37 Reklama czasopisma Graphic Design" 109x78 1965 103x73 1965 36 International Exhibition on Sports and Recreational Facilities 109x78 1965 37 "Graphic Design" 103x73 1965 INTERNATIONAL EXHIBITION ON SPORTS AND RECREATIONAL FACILITIES «MM S*1Ï5?SS 10S25B-llfi4B B X88W «SfeW ifiïi*. MBKHItl

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 60