\kl pmki pteki ptaki 1'iaki P' AM ptaki PTAkl'tftaki ptaki plaki plaki I iaki Xk^Iki plaki plaki ptaki ptakiPTAKI plaki ptak. ptak, ki Ptaki >trtki P,Mki ptaki ptaki ptaki ki ptaki PTAK' >tilki ptnk i^ptuki franz kafka zanick ieatr ateneum niesamowity film ALFREDA HITCHCOCK A wykonawcy: Rod Taylor „TipprHedren JessicaTandy Suzanne Pleshette produkcja: Hitchcock-Universal C1..11 i'"1' p< iki |-» -I ,.,.k. I'. «.i. ri A. l.iki 1 Pl.iki 1 Iaki plaki I'laki ,laki ptaki I'lAkl TAkl |ilaki plaki plak A t' I AKI piaki ptaki PI ->f$ki Puiki I'l Akl plak pi iki pi iki /'/.ill /'/.iki pall |*aki ix.iki pjln I'l *kl pall 1' pl.iki »ki »ki »ki /'l.iki .1. r»«4' i',i%ki ,4.1(1 /'Mil pall Pull P-'li fr/'A hTpiaki jlak'i plaki I'laki plaki plaki plaki pfaA/ .....k. |»laki I'laki plaki ptakl Ptak plak, plak. 1 plak i I'laki I'laki plaki Ptaki ptakl I I'lAkl i'l'Akl plaki plaki »l«TSkp-1|ki I'laki I'l AKI ptaki KIAKfpiaw ptaki JL plaki |>t 47

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 64