Wydawnictwo Artystyczrio-Qraficzne RSW ,,Pra- sa", Warszawa, ul. Smolna 10 Opracowanie graficzne: Józef Mroszczak Konsultanci: Prof, dr Juliusz Starzyhski, dr Andrzej Wróblewski Redaktor: Zbigniew Juzwa Przeklad na an- gielski: Danuta Kuzian Nadzór artystyczny i poligraf iczny: Bolestaw Penciak Korektor: Tadeusz Borkowski Zdj^cia (portrety): M. Holzman, Kempe, Staatliche Landesbildstelle Hamburg, Irongate Studios Ltd, H. Müscher, D. Rago, Cor van Weele. Zdj^cia Oeporta*): M. Holzman, J. Kosidowski, E. Kossakowski, B. Seredyriska. ZdjQcia Cplakaty): M. Holz man. Druk wykonaiy Zakiady Wkl^slodruko- we RSW „Prasa" w Warszawie na papierze dwustr. kredowanym III kl., 140 g, A 1, w na- ktadzie 10.000 250 egz. Cena zt 220. Printed in Poland 1968

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 6