V KONGRES TECHNIKÓW ROLSKICH 77 HUBERT HILSCHER Polska Poland 78 PAUL KOR Izrael Israel 79 ROStAW SZAYBO Polska Poland 80 GUSTAW MAJEWSKI Polska Poland 77 Wystawa ..Warszawa w dziejach or^za polskiego" 123 x86 1965 78 Mi^dzynarodowe Targi w Tel Avivie 98,5 x68 1965 79 Plakat antyalkoholowy 101 x 70 1966 80 V Kongres Techników Polskich 97,5 x67 1965 77 Exhibition on the Hi story of Warsaw 123 x 86 1965 78 Tel Aviv International Fair 98.5 68 1965 79 Poster for Anti-Alco hol Campaign 101 x 70 1966 80 Fifth Congress of Po lish Technologists 97.5 x67 1965 80

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 77