el libro y su diseno y 0 A 23 NOVIEMBRE 1965 1 9 4 0-1 9 6 5 K li KMY60S F1R00I BUCTIflKI KHHTD 19 40-196 5 t «•r INSTITUTO CENERAL ELECTRIC 18 DE JULIO 1030 ATIDARYTA VILRIAUS VALSTYBINIAWE DAILÉS MUZIEJUJE OTKPHTA B BH JlbHKJCCKQM fOC. X Y fl O )K E C T B E H H O M M y 3 E E 89 VU NGHIA Wietnamska Republika Demokratyczna Vietnamese Democratie Republic 90 JUOZAS GALKUS ZSRR Soviet Union 91 AYAX BARNES Urugwaj Uruguay 92 HOANG NGUYEN DOAN Wietnamska Republika Demokratyczna Vietnamese Democratic Republic 89 Festiwal teatralny 87x53 1964 90 Wystawa ksi^zki 85x58 1965 91 Wyscawa ksiqzki i ilustracji 45 x33 1965 92 Obrazki ludowe 95x63 1964 89 Theatre Festival 87x53 1964 90 Exhibition of Books 85 x58 1965 91 Exhibition of Books and Illustrations 45 x33 1965 92 Folk Pictures 95 x63 1964

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 81