LA VIK DK 97 CZOU-2UI-CZAN Chiny China 98 JOSEF FLEJSAR Czechoslowacja Czechoslovakia 99 MARCEL JACNO Francja France 97 „Czekac na wroga w pefnej gotowosci" 77 x116 1965 98 Plakac operowy ..Don Juan" Mozarta 59 x 83 1964 99 P'ikat teatralny ..Zycie Galileusza" B. Brechta 148x 99 1965 97 "Be prepared to Repel che Foe" 77x116 1965 98 Poster for the Opera "Don Juan" by Mo zart 59 x 83 1964 99 Theatre Poster for Brecht's "Life of Gali leo" 148 x 99 1965

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 86