I n O W-tolt—o UNANIMOUS IN WISHES FOR PEACE TOUT LE MONDE AU MEME DESIRE POUR LA PAIX EINSTIMMIG IN WÜNSCHE FUR DIE FRIEDEN UNANIME EN DESEOS PARA PAZ Jo V-Cv ïaTg-T BCEM MUP «sftêl-4 JONS R POLICJ 111 KAZUMASA NAGAI Japonia Japan CROSBY I FLETCHER FORBES GILL Wielka Brytania Great Britain KUNIOMI UEMATSU Japonia Japan RYUICHI YAMASHIRO Japonia Japan 108 Reklama ksi^garni naukowej ..Life" 105x74 1965 109 Reklama papieru 76x51 1964 110 Plakat dia ONZ „Zjednoczeni w pragnieniu pokoju" 105 x76 1965 111 Akcja zwalczania polio wsród dzieci 105x74 1965 108 "Life" Science Library 105 x74 1965 109 Advertisement for the "Reed Paper Group" 76x51 1964 110 UNO Poster: "Unani mous in Wishes for Peace" 105 x76 1965 111 Campaign against Polio 105 x74 1965

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 91