VIILAN ■C MART ■UOVII GRAFIKE MILAN MARTINOVIC Jugoslawia Yugoslavia ALBRECHT ADE NRF German Federal Republic SALVATORE GREGORIETTI Wlochy Italy 126 Wystawa prac wfasnych 69x48 127 Wystawa Grafiki Japoriskiej 84x60 128 Plakat reklamowy ..Terrazzi" 126 One-man Show 69x48 1955 127 Exhibition of Japanese Graphic Art 84 x60 1965 128 Poster Advertising "Ter razzi" 1966 11-20. aprila 1965. 127 128

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 96