Koopt heden BLUE BAND versch gekarnd 17 Vervolg GROOTE ZAAL Koopt heden BLUE BAND versch gekarnd Stand No 34 FIRMA KINSBERGEN, Vijzelstraat 120, Amsterdam. - Stem pelfabriek, Handelsdrukkerij, Graveerinrichting. (Zie Advertentie bladz. 32.) 35 N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ „DE STANDAARD", N.Z. Voorburgwal 58-60, Amsterdam. - Dagbladen: „De Standaard" en „De Amsterdammer". Drukwerken van Drukkerij „Holland". 36 E.X.O. (De Express-Onderneming) Voetboogstraat 11, Telefoon No. 37211, Amsterdam. 37 N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven, Gloeilampen (Etalagelampen, Aan- en Uit-lampen, Neon Lichtbuizen, Argenta-, Albasta-, Arga-, '/2-Watt-, Metaal draadlampen enz. Ontvang- en Zendlampen voor Draad- looze Telegrafie en Telefonie. Röntgenbuizen en Armaturen). (Zie Advertentie bladz. 18). 38 IRATO-WERKEN, Internationale Spreekmachine Industrie, Amsterdam, Tel. 3,6810. Groote gouden medaille 1922. Eere- kruis voor verbetering 1923. 40 NED. ROTOGRAVURE MIJ., Leiden. - Specialiteit op het gebied van koperdiepdrukwerk (rotogravure) in één en meer kleuren. N.V. Drukkerij Levisson, Den Haag. De drukkers voor den Handel. Het Weekblad „Cinema en Theater". Adm. Galgewater 22, Leiden. 40a HANDEL-MAATSCHAPP1J GEBRS. VAN WEEZENBEEK, afd. Reclame, Rotterdam, Witte de Withstraat 46. Een practische, moderne reclame voor iederen winkelier. Eiken houten Etalage Lichtkastjes. met uitneembare melkglasplaten. 40b VIERTE NIEDERRHEINISCHE MESSE, Wesel. - Pro pagandamateriaal voor de Jaarbeurs van 10 April-14 April. 41 VEREENIGING TOT BEVORDERING DER GEZOND HEID IN DE GRAFISCHE VAKKEN IN NEDERLAND. Afdeeling Amsterdam. Secretariaat A. C. Meijer, Spoorbaan straat 34 II. Heeft ten doel de uitzending en ondersteuning van aan tuberculose lijdende leden en gezinsleden. (Zie Advertentie bladz. 14). 44 DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ, Parallelweg, Vlaar- dingen. Rinso voor de Gezinswasch. Vim voor Vaatwerk. 45 VULPEN IMPORT MIJ. v.h. GEBR. POLAK. „Swan"-Vul- pennen en -inkt. „Venus '-Potlooden en propaganda-artikelen. Amsterdam, Warmoesstraat 182, hoek Visschersdam. Rotter dam, Groote Markt 10.

Catalogues | 1924 | | page 19