Inhoud twede jaargang No. 1. Pag. 1. Ter inleiding. 2. De Stad van God. Treurspel in drie bedrijven. 10. D. 16 M. M. 15. Tentoonstellingbespreking. 16. Expressionisten. No. 2. Pag. 1 7. De Stad van God (vervolg). 26. Film en Filmkunst. 29. Stille plekjes. 32. De drie Gratiën. No. 3. Pag. 33. Muzikale beschouwingen, IV. Franz Schubert. 44. Boekbespreking. 46, R. M. Wichers Wierdsma, Graphiek, 48. Luchtziek. No. 4. Pag. 49. Bij het eerste Lustrum van „Kunst kring Delft". 65. Tentoonstelling in St. Agatha. 66. Tentoonstellingbespreking. 72. Bonzo viert feest. No. 5. Pag. 73. De Stad van God (vervolg). 86. Signalen. 87. Een kalender van Kees Koeman. 88. Met cadeau. No. 6. Pag. 89. Een en ander over de houtsnede. No. 7. Pag. 105. San Marco en Fra Angelico. 112. De Stad van God (vervolg). 120. Kunstkenners. No. 8. Pag. 121. Bij het nummer „Toegepast zwart-wit". No. 9. Pag. 1 37. De Stad van God (vervolg). 148. Londen. 150. Ten Klooster, Dirk Nijland, Jan Franken P.zn., Houtsneden. No. 10. Pag. 153. De Stad van God (slot). 1 60. De Leidsche stadhuiskwestie. Redaksie. Frans de Prez. Frithjof van Thienen. W. v. K. Bonzo. Frans de Prez. K. L. v. d. V. Bonzo. Willem van Thienen. Spectator. J. Bieruma Oosting. Bonzo. R. v. L. v. d. V. J. Bieruma Oosting. Bonzo. Frans de Prez. Sjoerd Broersma. Fr. v. Th. Bonzo. J. Bieruma Oosting. Frithjof van Thienen. Frans de Prez. Bonzo. Frithjof van Thienen. Frans de Prez. Sjoerd Broersma. J. Bieruma Oosting. Frans de Prez. Bonzo.

De Delver nl | 1929 | | page 11