Pag. 49. L., R. v. 51. 56. 77. 104. 107. 112. 134. 134. 135. 142. 159. 97. 60. 91. 2. 17. 73. 1 12. 137. 153. 1. 69. 44. 98. 70. 87. 10. 105. 121. 33. 29. V., v. d. 65. 3. Lavieren, R. van. 21. 38. 96. Lebeau, Chris. Leurs, Henk. Nijland, Dirk. Prez, Frans de. Redaksie. Scheltema, Leendert. Spectator. Stok, G. A. H. van der. Sühl, Jan. Th., Fr. v. Thienen, Frithjof van. Willem van. 64. Veldhuis, Herm. 60. Verhagen, Riec. 99. Vossen, André van der. Bij het eerste Lustrum van „Kunst kring Delft". Savonarola, orig. houtsnede. Florence, orig. houtsnede. Schubert, orig. houtsnede. Atelier „de Vonk", orig. houtsnede. Pestalozzi, orig. houtsnede. Lorenzo il Magnifico, orig. houtsnede. „Poeti", orig. houtsnede. Fra Angelico, orig. houtsnede. Klooster San Marco, orig. houtsnede. Briefhoofd, repr. naar tekening. Ex libris, orig. houtsnede. Geboortekaart, orig. houtsnede. Titelvignet met wapen van Florence, orig. houtsnede. Vignet, het wapen van de Dominica ner Orde, orig. houtsnede. Gekruiste vrouwenfiguur, orig. hout snede. Schelpen, orig. houtsnede. Rietpiassen, repr. naar akwarel. Dominé, repr. naar houtsnede. De Stad van God. Idem (vervolg). Idem (vervolg). Idem, (vervolg). Idem (vervolg). Idem (slot). Ter inleiding. Meisje, repr. naar tekening. Boekbespreking. Sagittarius, repr. naar houtsnede. Portretstudie, repr. naar tekening. Een kalender van Kees Koeman. D. 16 M. M. San Marco en Fra Angelico. Bij het nummer „Toegepast zwart wit". Muzikale beschouwingen, IV. Franz Schubert. Stille plekjes. Tentoonstelling in St. Agatha. De wonderbare vischvangst, orig. linol.snede. Kerkinterieur, repr. naar tekening. Haven IJmuiden, repr. naar hout snede.

De Delver nl | 1929 | | page 15