De leidsche stadhuiskwestie Het Leidsche stadhuis verdween Een reeks krantenberichten verscheen Een ongeluk komt nooit alleen. Vrij naar Multatuli. 't Is maar een schijngevecht zooals ge ziet, Bezeeren doen ze elkander niet. En al is de slag eens per ongeluk raak. 't Geeft niks, ze vechten met hun teekenhaak. BONZO. 160

De Delver nl | 1929 | | page 20