FA. WED. F. HELBERS II 1 I. C. P. DAM OMLIJSTEN MODERNE WONINGINRICHTING Mr. William W, Davidson B. H. SANDHAUS J.G.DE JONG KINDER STOELEN LOOPHEKKEN LEDIKANTEN ARKER VULPENHOUDERS FIRMA A. BERDING KUNSTHANDEL TT OUDE HUISJE" 27 VAN LEEUWENHOEKSINGEL 27 V.V. „DELFIA" POUDE KERKSTRAAT 4 zijn de beste en daarom de goedkoopste. mmm PRIJZEN VANAF ƒ15— IS HET ADRES DELFTSCHE FOTOHANDEL FRED. ALEX ALBERS PEPERSTRAAT 5 - TELEF. 623 II BABY-ARTIKELEN KINDERKLEEDING LAAT UW ETSEN, PHOTHOS, LITHO'S PLATEN ENZ. OP JUISTE WIJZE A. WASSENBURG JUFFR. IDASTR. 16-16A, DEN HAAG EIGEN MODELLEN EIGEN FABRIKAAT ADVIES EN BEGROOTING ZONDER VERBINDING De tegenwoordige tijd stelt eischen WORDT LID Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Delft. Secretariaat: Markt 45 HIPPOLYTUSBUURT, CHOORSTRAAT DELFT TELEFOON 237 VOOR ALLES BETREFFENDE FOTOGRAFIE PEPERSTRAAT 15 VACANT DELFTSCHE GLAZENWASSCHERIJ EN PUIBEWASSCHING KOORNMARKT 30, DELFT, TEL. 1091 Speciaal adres voor het dagelijks schoon maken van Kerken, Gestichten en Parti culiere Gebouwen, binnen en buiten. Prijzen zeer billijk. Werkvrouwen steeds voorhanden. 3DE HUIS VANAF DE PRINSESTRAAT BLIND TEACHER OF ENGLISH CONVERSATIONAL LESSONS VAN DE

De Delver nl | 1929 | | page 21