KLEM W. F. G. BLOK VAN OUDS GEBRS. GIESSEN RADIOHANDEL WED.J. ALEMAN'S W. VAN THIENEN, A. v. BERGEN VAN DER GRIJP LEZERS EERST I ANTIQUITEITEN IF.OOSTERHOFF HEEREN MODE'S MARKT 30 FILIAAL WIJ N HAVEN 13 VLAMINGSTRAAT 24a Bicone Arcophon Magnavox TOESTELLEN en ONDER DEELEN BOEKBINDERIJ m Studie', Muziek', Kantoorboeken. Luxe Banden. Albums. Portefeuilles. IN- EN VERKOOP OUDE DELFT HOEK BAGIJNHOF BLOEMENMA G AZIJN OUDE DELFT 29 DELFT RIJKSMUSEUM „HUIS LAMBERT VAN MEERTEN" TE DELFT VERSCHILLENDE TAKKEN VAN MUZIEK-ONDERWIJS, OOK ZANG EN SPREKEN SPECIAAL ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE LIJSTWERKEN TEVENS EEN PRACHT COLLECTIE ETSEN EN SCHILDERSTUKKEN DELFT BREESTRAAT 20-22 J. BROUWER, GASTHUISL. 130 - DELFT LOOD- EN ZINKWERKER Bij alles wat Gij in het dagelijksch leven noodig hebt, raadpleeg de advertenties van „De Delver" en noem bij Uw inkoopen dit blad. IS HET ADRES VOOR (Electr,dynamische luidsprekerjuit voorraad leverbaar. Zelfbouwers en wederverkoopers korting. Cartonnage. DELFT - VOORSTRAAT 63 - TELEF. <95 GEOPEND 16 NOV. - 1 FEBR. 10-3 1 FEBR. - 1 APRIL 10-4 1 APRIL 1 OCT. 10-5 1 OCT. -16 NOV. 10-4 DES MAANDAGS f 0.25 PER PERSOON OVERIGE DAGEN f 0.10 ORGANIST DER OUDE KERK VERMEERSTRAAT 14. DELFT AANLEG VAN GAS- EN WATERLEIDING SANITAIRE ARTIKELEN MASTIEK DAKBEDEKKING GOED EN NIET DUUR BELEEFD AANBEVELEND

De Delver nl | 1929 | | page 23