COUWENBERGH HERMETA" F*D.MEUER BAZAR MEUBIIIERING l m J- a. c. ~L TH. LAMMERS MAGAZIJN DE V0LDERS223M 7 COMPLETE VAN LOON! DRUKKERI WALTMAN KOUSEN, SOKKEN HANDSCHOENEN enz. TUBEN VERVEN STOOMWASSCHERIJ „DE LELIE" cgjCOo WANDELSCHOENEN AVONDSCHOENEN Voor moderne en solide kleeding, zoowel naar maat als gemaakt, naar Voldersgracht hoek Vrouwjuttenland. Tel. 1072 99 NIEUWSTRAAT 7 SPECIAAL HUIS IN A. G. VEER - VERSTEEG SCHILDERIJENVERNIS, PALETTEN OLIE- EN WATERVERFPENSEELEN D. A. KOUWENHOVEN CHOORSTRAAT 8, TEL. 94 PEPERSTRAAT, TELEF. 400 ALLEENVERKOOP VAN BALLY SCHOENEN VOOR HET STOFFEEREN VAN UW WONING HET ADRES VROUWJUTTENLAND 5,7 EN 9 TELEF. 657 KOORNMARKT 62 TELEF. NUMMER 1375 WEEK- EN MAANDBLADEN JAARBOEKEN. RAPPORTEN VEREENIGINGSDRUKWERK VERFDOOZEN, WASBEITSEN OVER DE PAPENSTRAAT J. J. VAN DER MEER HUGO DE GROOTSTRAAT 48-50 - TEL. 905 Speciaal ingericht voor Wasschen. Plat- goed gemangeld en lijfgoed keurig geperst. Vraagt eens prijscourant of stuurt eensproefwasch i I IS INGERICHT VOOR HET DRUKKEN VAN

De Delver nl | 1929 | | page 24