SPAARBANK TE DELFT G. VAN DER HEIDE P. NIEUDORP 3 i 3 RC.B.TEN BOSCH PIANOHANDEL „NEDERL, KROON" EN .OPEL" RIJWIELEN -i o 3 - ~m 3 s®£ J. J. PETIT OPGERICHT 1821 MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN OUDE DELFT 23 DELFT „DE MEUBELHANDEL" RIJWIEL- ën MOTORHANDEL REPARATIE-INRICHTING OUDE DELFT 175, TELEF. 738 53 SPECIALE REPARATIEINRICHTING 2 s-< co vo ca "S3 o *ce r-} ca <co 25 a 9 a o 5 - fe 2 a S - S 1 9 S ©0^3 .0* *2 ca NS O 2 H CHOORSTRAAT 7 Radio - Zwak- cn Sterkstroomartikelen Rijwielen en Onderdeelen - Ijzerwaren Gereedschappen LAMPENKAPPEN ADR. V. D. REIiKEN DOOR DE PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGING DER PIANOFABRIEK VAN J. KRUMM - STUTTGART ACHTEROM 88 LEVERT U ALLE SOORTEN MEUBELEN TEGEN SCHERP CONCUREERENDE PRIJZEN Beleefd aanbevelend, HENK DANNIS BEHANGERIJ STOFFEERDERIJ CHOOR' STRAAT TEL. 1242 - ~.v -- - FABRIEK VAN FIJN- EN GROF MANDEWERK MAGAZIJN VAN SERREMEUBELEN, KAMER STOELEN, REISKOFFERS, WASCHKOFFERS, PAPIERMANDEN, WERKMANDJES, STROO- TASSCHEN, WIEGEN, RAFFIA, PITRIET, VLECHTSTROO BUITENWATERSLOOT 59 B CO N CO mxj en"" jas N t- 61 "O cm INI ■j^ tn co O O a\ SZ3 C/3 W H HIPP0LYTUSBUURT31 DELFT TELEFOON 591 SPECIALITEIT IN HEERENMODES EN HOEOEN SPORTKLEEDING Dames - Handschoenen en Kousen IN ALLE GENRES HET MEEST GESORTEERDE ADRES IS AANBEVELEND,

De Delver nl | 1929 | | page 2