Cpmftaan ©am H. VAN GIMBORN - DOORN COR RADEMAKER K=S j l! Q0arifon. ^ofo^attg^eeen. <Rbriaan (pauwefraaf 2 ©éff't FIRMA H. J. KOUWENHO VEN éL, fly De schitterende kleuren uit ons Tien Kleurensysteem geven aan y het teekenwerk bekoring* AFTERNOON-THEE MIDDAG-THEE G. VAN DER SPEK EERSTE DELFTSCHE MUZIEKSCHOOL KUNSTWEEFHUIS edelsmeedwerk BINNENWATERSLOOT 31 - DELFT raffia Fijne doeltreffende Wasbeitsen in K9 30 kleuren en tinten. H Bronzen in verschillende tinten. Kleurlooze vasthoudende Fixatief. Olie- en Waterverf en Pastel van Le Franc. Schilderijenvernis. H VERVERSDIJK 24-26 - DELFT Delftsche Stofzuiger Centrale =^.QIMB0RM3=^= 42 CENT PER ONS HOOG FIJNE KWALITEIT JACOB-GERRITSTRAAT 2, TEL. 23 OUDE DELFT 120 - DELFT Onderricht in alle hoofdvakken der toonkunst» MODERNE HANDWERKEN AARDEWERK VACANT BAG IJ N H 0 F 80 <S> TEL EFOO N N U M M ER 1254 VERKOOPBUREAU VAN STOFZUIGERS I „ELECTROLUX"„VOLTA" 1 „PROSTOS", „RITSEMA" Stofzuigerolie I VERKRIJGBAAR 1 REPARATIE-INRICHTING W. VAN DUFFELEN Voorh. Montejr Electrolux Tltfl-KLtUREN-SyjTttM OPGERICHT 1855 DIRECT. G. H. BROUWER VACANT

De Delver nl | 1929 | | page 4