hebben in bijzondere mate de aandacht getrokken en ons veel aanvragen om nadere kennismaking met Flattone- werk bezorgd. Dit verlangen bracht ons tot het be sluit in onze juist gereed gekomen showroom een collectie fraaie Flattone- producten saam te brengen. U zult er geen spijt van hebben als U deze collectie eens komt bekijken, want het Flattone-werk heeft een frisch- heid en charme als geen ander. WIJ WACHTEN U GAARNE in de Hofwyckstraat 9, Den Haag, op een der dagen tusschen 25 Februari en 9 Maart, uitgezonderd Zondags, van 9-12 en van 2-5 uur. Lede7i van het Genootschap voor Reclame" Wij vragen speciaal uw aandacht voor pag. 17 DRUKKERIJ LEVISSON Drukkerij van De Reclame Telefoon 17577

De Reclame nl | 1929 | | page 2