Tweede prijs UITSLAG PRIJSVRAAG De N.V. Nederl Kunstzijde fabriek Enkate Arnhem verzoekt ons mede te deelen, dat in de door haar uit geschreven prijsvraag voor een merk (zie de „Reclame" Nov. 1928) de eerste prijs is toegekend aan W. Heijnen te Venlo (motto: Dolgoor); de tweede aan H. van Res teren te Rotterdam (motto: Stempel): de derde aan P. Th. Pijper te Rotterdam Derde prijs Extra premie HANDELSMERK ENKA (motto: Viscose); terwijl door de directie nog een extra premie werd beschik baar gesteld, welke door de jury is toegewezen aan P. A. Heidoorn te Den Haag (motto: Kaen). Afbeeldingen der vier be kroonde ontwerpen voegen wij hierbij. Het resultaat dezer prijs vraag blijkt alleszins be vredigend te zijn. Mw. 45

De Reclame nl | 1929 | | page 63