RECIAMETEEKENINOEN J. ROTGANS ARNHEMSCHE COURANT 2 0.0 0 0 nu nog zelden toegepast, en net zoo min als veel leesadvertenties interessanten en lezens- waardigen kost bieden, net zoo min zijn de meeste foto-reclame-illustraties aan 't plaatjes gedeelte gelijkwaardig. We zijn er wat ons betreft van overtuigd dat, neemt de foto-illustreering der adver tenties toe, de geïllustreerde weekbladen in ons land met hun betere reproductie-techniek meer waarde zullen verkrijgen dan hen tot nog toe door adverteerders wordt toegekend. Tenzij natuurlijk de dagblad-druktechniek een onverwachten sprong maakt. Het is in elk geval een interessant vraagstuk, dat de belangstelling van ieder, die reclame maakt, waard is. w. v. d. SINGEL ADVERTEERT IN DE DONDERDAGSCHE EDITIE DER GEGARANDEERDE ËN GECONTROLEERDE OPLAAG EXEMPLAREN LINNAEU5PARKWEG 28 AMSTERDAM - OOST b/d'z "57vee^ waarde hebben bij de beoordeeling der kleine provinciale pers. Hij zal plotselinge verschillen in waarde aantoonen, die voort komen uit de zoo dikwijls verwaarloosde factoren: regelmaat, kolom en abonnements prijs. Voor volks-artikelen, die slechts enkele centen kosten, zal het tweede gedeelte der formule kunnen vervallen, voor andere zal zij ver menigvuldigd moeten worden. Zooals ieder werktuig, zal zij met verstand gebruikt moeten worden. 60 WORDT HUIS-AAN-HUIS BEZORGD [A'DAM-Z

De Reclame nl | 1929 | | page 14