jl Ttresfotte KROMMENIE %<Dw&iter LINOLEUM r óo HOE IN FEBRUARI GEADVERTEERD WERD. 10 7 IF YOU'RE CRITICAL ABOUT THE THINCS VCOJMR/ ^ZONC K /ElZCXH ^roauftiriuwv inattUCXMMMON IIAIA^I/K AlltRtïllwï NIEUWE TABAKSFABRIEK 'AAROP ONZE VOETEN GAAN* REEDT begint Tirattone GEOPEND ROKIN 90 U TOEGANG VOOR ALLE BELANGSTELLENOEN GEH AR TEGEN WEER EN WIND 't Gaat joMn mob. May> C—T JAREN h^TiGMg RtPjTATlÊ KERénUSX KWALITEIT Modernisme is troef foto-illustraties niet altijd gelukkig in de krant gereproduceerd, expressionistische illustraties, scheeve tekst gr oepeering, veel wit, fabrikantencopie (zie van Nelle). De scherpe lijnteekening (zie Firestone, Tekenbroek, de Bijenkorf e.a.) blijkt intusschen voor dagbladadvertenties maar 't beste.

De Reclame nl | 1929 | | page 13