~k _NRCNRCNRC_ SnJRCNRCNRCT BESPREKING DE PROV. OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT HET VOORNAAMSTE DAGBLAD HET VOORNAAMSTE DAGBLAD VAN NEDERLAND DAGELIJKS GEÏLLUSTREERD BIJBLAD RAMP De N.R.C. vroeg haar abonné's voor de nagelaten betrekkingen 1 ton. De N.R.C. kreeg die ton in 3 dagen. Totaal brachten ongeveer 10.000 lezers ruim Vt millioen bijeen. Hieruit blijkt de kwaliteit der kwantiteit van N.R.C. lezers. Es gab eine Zeit, da schrieb man mit der Gansefeder. Zoo staat het afgedrukt op een alleraardigst boekje dat Casar Muggli te Zürich, de agent voor Underwood schrijfmachines, als reklame voor deze apparaten gebruikt. Het is ont worpen door het atelier Althaus te Zürich en door de Graphische Anstalt Schüler A.G. te Biel gedrukt. Als een voorbeeld van overtuigende reklame, waarvan de illustraties gedeeltelijk haar effect in de sterk tegenover elkaar gestelde uitersten, gedeeltelijk in den humoristischen opzet vin den, moet dit boekje geprezen worden. Ook om de grafische uitvoering. Door de vriendelijkheid van den heer Muggli zijn wij in staat gesteld om een tweetal der illustraties te laten zien. Ze zijn in twee kleuren uitgevoerd, doch met eenigszins andere kleurencombinatie dan hier gegeven. PRINS DER NEDERLANDEN" OPGERICHT IN 1790 IS IN ALLE DEELEN VAN OVERIJSSEL EN IN HET NOOR DELIJKEGEDEELTE VAN GELDERLAND ABONNEMENT: ƒ2.25 P.KWART. P. WEEK 175 CT.

De Reclame nl | 1929 | | page 59