m HeMTJ EVALR Voer uw plannen uit MACHIEL WILMINK TEEKENINGEN Bronkhorslslr. 31 AMSTERDAM RECLAME GESTADIG DROPPELEM HOLT DEM 5TEEN J.ROTGAN5 ADVERTENTIE BUREAU GRONINGEN Bekende firma op het gebied van schrijf-, teeken- en schilderbehoeften vraagt voor het in orde brengen van hare prijscouranten, het opstellen van advertenties en de organisatie der propaganda in het algemeen, een BESCHAAFDEN JONGEN MAN om te worden opgeleid als reclame chef. Zij, die op dit gebied over eenige ervaring beschikken, genieten de voorkeur. Vereischt wordenkennis der mo derne talen, goede stijl en commer- cieele aanleg. Salaris naar bekwaamheidbij ge bleken geschiktheid levenspositie. Brieven onder no. 5-53 aan de adm. v. d. blad, Hofwyckstr. 9, den Haag. ;ROT G&&R U KT BIJ 214 LAPLACE5TRAAT 47 AH5TERDAM-0O5T Niets doet meer afbreuk aan de waarde van Uw adverteeren dan het telkens ongemotiveerd van gedach ten veranderen. Hebt gij na ernstig beraad een plan gevormd, voer dat ten volle uit en iaat U niet direct daar weer van af brengen. Alleen propaganda die constant gevoerd wordt heeft waarde. Ons systeem helptU bij die vastheid van uitvoering. Dir. S. N. van den Berg POELESTR. 52, TELEF. 1050 Advertenties in alle bladen Moderne advertentie-campagnes Tilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir ROTTERDAM ESSENBURGSINGEL 147 VAN DE. TELEFOON 34317 DELFTSCHEVAART 28 ROTTERDAM

De Reclame nl | 1929 | | page 24