The Choicest Beef John H. Carpenter. „Real Estate", oftewel huizen en bouwgrond verkoopen en verhuren is een vak, waarbij men in Amerika het adver- teeren niet vergeet. De „real estate sections" van de Zondagsnummers der groote bladen getuigen daarvan. Met de schoonste bewoor dingen worden de aangeboden woningen opgehemeld. Maar zooals Carpenter het doet is het ook voor Amerika origineel. Deze firma plaatst een advertentie gericht tot de „heele kleine kinderen", keuvelt met de kleuters in kindertaal en spiegelt hun de heerlijkheden voor die hun te wachten staan, wanneer vader en moeder in een flat op 1060 Fifth Avenue gaan wonen. Wat ons niet behoeft te verwonderen, als we lezen dat die flats van 11 kamers maar 50.000 kosten. En dat er ook van 15 kamers zijn, tegen den spotprijs van 87.500. De advertentie komt wellicht nooit onder de oogen van kleine kinderen, maar de ouders, die zoo'n paar kleuters en een paar slordige dollars rijk zijn, zullen bemerken dat hier een ge voelige snaar wordt aangeraakt. Wèl moeten zij hardvochtige lieden zijn, als zij het geld hebben en hun kinderen die heerlijkheden niet gunnen. Pennsylvania Railroad. Deze advertentie heeft één nadeel: mannen zullen haar misschien over het hoofd zien, omdat men op het eerste gezicht meent met een reclame voor braadvet te doen te hebben. De Pennsylvania R.R. adverteert hier eens niet de streek die zij doorkruist, of het klimaat en natuurschoon van haar eindpunt, maar het heerlijke eten, dat zij onderweg serveert, de zorg waarmee dat wordt bereid en de vakkennis van haar koks. Hotel McAlpin. Verder eens niet een advertentie, maar een plakbriefje, dat elke gast van dit hotel 's morgens op de Herald- Tribune vindt, die hem met den morgengroet der directie op zijn kamer wordt bezorgd. Goed gezien is het, om het ontbijten op de kamer onder de aandacht van den vermoeiden gast te brengen en nog beter is het onderste deel van het briefje, waarop hem aanbevolen wordt ook in het McAlpin hotel te dineeren. Want heel veel menschen die een vreemde stad bezoeken, slapen alleen in hun hotel en dineeren elders. In ieder geval doet dit sympathieker aan dan het dreigement in enkele Hollandsche hotels, die den kamer- prijs met 10% verhoogen, wanneer niet in het hotel wordt gegeten. from the International Livestock Exposition on Pennsylvania trains this week Pennsylvania Kailroad oAn ADVERTISEMENT to be read to very small children 1060 —in thick juicy steaks .full bodied roasts tender cuts Your mouth rant help tmleri/ig—nnd tion in Chicago. Huudccdt of Pcno- Brondwav Limited your nu thine. ni rour knife rati .ylvama cook. have hecg .chooled io Lu,„ keenly thit lender heef.Krom within ibe royal etiquette of it. preparation. Tcm n.V'°* 1 ,M it. .irrling. apprising exterior. uv. Thcv arc trained twice each week in OiImA -liuAU orr juice, flox forth palate-tickling! three .prcial achoolt. And they know ir»nt km Kr. York for Cki- Thi. week on Penn.vl.ania train, how to cook prlre food.! "oi.oo. «:i5.6 10.tJO.IO Jo'(lt the choice.! of all ctfoice beef will be A.k for prize beef tbi. week on the "tVsv'iJu,.*0The Aiwnta. ute aer.ed: a. .teak.a. roa.t. tender diner, of Penn.ylv.ni. train.. It will %££2h!2. cut. in a ..riet. of tooth.ome di.be* add ze.t to your trip. tt&TSru* Whatever I be ettl.il» the Koert beef the iiopm aminlr. produce.-price-, inning beef -W M. PMIRICK. JR.. Pa,.enge, Traffr k^d^Uhjk— from the famo.it International Kvpo.i- Manager. 390 Seventh Are.. New Vork. 1100. force, mere pat-age... hn-li more freight thee nay other railrmi-l1a,erica HAVE you a big room full of fresh air, and do you like to wake up in the morning to find the sun shining in your window? Is there a long hall between your room and the other rooms so you can go to sleep easily? (Also, another room next to yours for your brother or sister or nurse.) Does your mother let you wander into her room, the library or the living room and look down upon people rid ing horses around the great lake in Central Park? And does she let you play in the Park every day? If so, you should be very happy in deed if not, ask her to see the 11 room homes at 1060 Fifth Avenue. FIFTH AVE, Selling JOHN II. CARPENTER, JR. INC 6C0 Madison Avenue Regent 7182

De Reclame nl | 1929 | | page 25