ssss^ gureau* ja\ou 219 verni als Uw telefoon- toestel TELEFUNKEN COMBINATIE Anolflt» »w /IJOl- 0 Talefunkcn Sup..- ron. luidapreker 15.- Pnj« gehe«J oom- k plcle in.ull.ti. .11- ronder .mrnn. /I65.- Uibturtend vcrkhjgb—r bij da Telrfunkcn Scrvic. Sution* TELEFUNKEN lets van groot belang: alle Godesia en .Vaillant' Badkachels QU^aut< automatisch kranen- stel. Zoodra geen water meer toetreedt, wordt de gastocvoer automa tisch afgesloten. Het g. .verbranden van badkachcls kan dus bij Godesia of .Vaillant nimmer voorkomen' R.S.STOKVIS EN ZONEN vroeger oei mauiel rl voorkwam Een coople GERO-ZILVER geeli ik meer voldoening en raffing belangrijk goedl met Seott'. Po •Schotiche h.vi Klaar inSmiov Poroge Pols RECHT IS MAAR RECHT. Hoe onze adverteerders om toch vooral in de gaten te loopen de schuine en gebogen richting kiezen voor hun typografie. Zie in dit verband de beschouwing op pa. 218.

De Reclame nl | 1929 | | page 33