HEEL OVERIJSSEL MEIERIJSCHE COURANT WEGELING'S NIEUWSBLAD LEEST DE PROVINCIALE OVERIJSSELSCME EM ZWOLSCHE COÜRRMT OPGERICHT 1790 72ejaargang EINDHOVEN EN OOSTELIJK NOORDBRABANT N.V. DRUKKERIJ „DE MEIERIJ" EINDHOVEN Meer dan het dubbele aantal lezers dan welk ander in Zeeland verschijnend Nieuwsblad wijst het laatste rapport van het Bureau voor Oplaagcontrole aan over In verhouding tot deze groote oplaag is de advertentieprijs werkelijk laag Bureaux te Vlissingen en Middelburg. 35 plaatselijke agentschappen Met den enormen groei van Eindhoven, de bloeiende industrie stad van het Zuiden, stijgt ook voortdurend de oplage van de HET GROOTSTE MEEST GELEZEN DAGBLAD VAN Door haar wetenschappelijke-, financiëele-, buitenlandsche-, land en tuinbouwkundige medewerkers het blad voor alle standen De oplage stijgt gestadig

De Reclame nl | 1929 | | page 50