Wij ontvingen Ook Chocolat Poulain maakt een goede licht reclame. Deze firma heeft een bewegende reclame. Twee steigerende paarden, waarvan het tweede, telkens als het met de achter- pooten slaat, een lettertje weggooit van de woorden Chocolat Poulain. De letters gaan dan langs draden als een lichtende vlek naar haar plaats en vormen daar in 't groot de reclame Chocolat Poulain. Werkelijk heel aardig gevonden. iNICObM De beteekenis van de „draadlooze" reclame Er werd in Berlijn op het congres ernstig gepraat over de al of niet toelaatbaarheid van de uitzending der z.g. draadlooze reclame. In Amerika bestaat deze. In Frankrijk, Duitsch- land en nog andere landen meer in Europa eveneens, in Engeland praat men er over, in ons land doet men er nog niet aan. Om eenig idee te geven van de beteekenis, die de radio-reclame al heeft, noemen wij het cijfer, dat Kaminker in Vendre vermeldt. Hij schat den „omzet" in Amerika over 1929 op meer dan 50 millioen gulden. Dat is toch wel een respectabel bedrag. Een goede etalageverlichting heeft een groote parfumeriezaak. De uitstalling had een achter grond van verschillende vlakken, omlijnd door neo-verlichting, wat natuurlijk 's avonds een heel aardig effect geeft. Over het algemeen biedt de lichtreclame hier ons niet veel nieuws. Het is natuurlijk grootscher en overweldigender door de veel heid dan in patria, maar niet meer bijzonder in details of vinding. Winkelinrichting. Op dit gebied is er voor ons wel iets nieuws te zien. In zooverre, dat de pui een onderdeel wordt van de etalage, of omgekeerd. Een heel goed voorbeeld hiervan geeft de MtmififNi; i*iii klev fl'ALiM! Ulüfl FlllkLi NICOLAS >VIJN IIAN MIJL pui van een wijndepot. De etalage is terug gebracht tot het minimum. Daarin eenige flesschen geëtaleerd, voila een winkel, die juist door haar geweldigen eenvoud sterk opvalt. De ramen van Lafayette trekken ook de aandacht door den eenvoud, waarmee ze ge- etaleerd worden. Kleine ruimten, die het mogelijk maken met weinig accessoires heel goede resultaten te bereiken. BERG 461 van N.V. Mij. „de Veluwe", verffabriek, Nunspeet, alvast een weekkalender voor 1930. Kleurige, sprekende teekening als schild, waarop een wat nuchter datumblokje. Druk Hooiberg, Epe. van maandblad Fungus het 15 Septembernr. met een nieuwe omslagteekening van Ir. A. Schweers te Hengelo. van Zuid-Nederl. Drukkerij, s-Hertogenbosch, een door haar voor de gemeente den Bosch gedrukt reclameblad, waarop reclame voor de kippenmarkt, met vlotte illustratie van André Verhorst. van Jean Wingen, decorateur te Maastricht, een brief papier en vloeiblad, door zijn zoon geteekend. 't Briefpapier is te zwaar en teveel een reclame bord. het neemt bijna het halve vel in beslag 't Vloeiblad is zeer goed. van de M.A.G., Amsterdam, een letterproef, getiteld Hand-in-hand, waarin letters van de Schrift- giesserei B. Stempel getoond worden, die vol komen aansluiten bij Linotype-zetsel, omdat voor advertenties e.d. hand- en machinezetsel nog veelal gecombineerd worden. van de fa. Kluwer, Deventer, het eerste no. van haar weekblad „De Week". Dit tijdschrift wil een attractief, algemeen, onafhankelijk orgaan vormen. van de Lettergieterij „Amsterdam" een proefblad van haar „Gracia"-letter, welke voor fijn smout- en familie-drukwerk uitstekende eigenschappen heeft. van de Lettergieterij D. Stempel A.G. te Frankfurt a/M. een overzicht van een nieuwe variatie op de oude grotesk. Hans Möhring teekende de lichte „Elegant" en de daarbij passende zwaardere typen. van de Lettergieterij Berthold te Berlijn proeven van de „Jacobea", een schepping van Jacoby-Boy. Een zeer fraaie cursief.

De Reclame nl | 1929 | | page 46