HAAGSCHE COURANT Ni APELDOORN COURANT UITKNIPSELS 5 80 0 0 IEUWE APELDOORNSCHE COURANT /-x en goede woorden krijgt men veel gedaan. Plaats deze woorden in de „HAAGSCHE >1 COURANT" en vraag onze tarieven aan. Het zal U dra blijken, dat de resultaten van Uw advertentie-campagne de kosten daarvan ruimschoots opbrengen. Gij bereikt een bevolking van 400.000 zielen en hetgeen Gij te zeggen hebt, wordt in alle kringen gelezen. 37 WAGENSTRAAT - TELEFOON NUMMER 16300 (6 LIJNEN) HET BUREAU VOOR PERSBERICHTEN DE RESIDENTIE, DEN HAAG Dagblad voor Apeldoorn en de Veluwe en voor officieele publicaties der gemeente Apeldoorn WORDT DAGELIJKS IN i ELK GEZIN GELEZEN Wilt U weten en verzamelen wat er indegeheeleNeder- landsche pers voor- komt over het on derwerp waarin U belang stelt, abon neert U dan bij EGELANTIERSTRAAT 75 - TELEF. 35400 HOOFDVERTEGENWOORDIGER INTERNATIONAAL PERSBUREAU PRINS HENDRIKKADE 15. AMSTERDAM-C., TEL. 48642 INWONERS

De Reclame nl | 1929 | | page 16