^oïïanb^dje Jg3eren ^poödueg*|fèaat£rtjappg. $(ianbanfteïtjft met Ibn^bag 24. September 1839 tot nabere bemuggebing, 31)11 be uren ban bertreb bet IBagctremen boor be ^len^t tu*fêrfjeu Sni^terbam en }|aarïem, boor ben Saab ban 5Ubmmf£tratie, bepaaïb aï£ boïgt: biorbenbe be 0ei5tger$ beï3nrijt om 311I} 15 minuten te boren op bc £tation**pïaat£en te bebmben. ^agagle ban öei3tger^ of eenige anbere éoebe* ren, bie men berïaugt bcrboert te ïjebben, men berpïirijt om ten minsten y+ bur boor 't bcrtteft in be baartoe mgerïgte ïtantorcn aan te brengen. fèertreft ban $flm£terbam fëertreb ban ^aarïem morgen^ te 8 lire morgen^ te 9 itre namibbag^ 1 namtbbag^ 3 W. C J9etöor^t. Nederlandsche Spoorwegen N.V. ,,'t Raedthuys" Amsterdam-W. SCm^tetbam, ai <&ept. 1839. *3E>e Controleur 99 99 99 99 4 99 99 i 99 99 99 99 99 99 99 I® 99 99 99 5 De eerste dienstregeling der spoorwegen, hiernaast afgedrukt volgens een authentiek stuk. Één enkel blaadje, waarop de dienstregeling van vier „wagetreinen" per dag heen en weer tusschen Amsterdam en Haarlem. Thans, 90 jaren later, weer een dienstregeling. Een boekje van 336 dichtbedrukte bladzijden, uitgegeven in 400.000 exem plaren per dienst. Indien U dit nog niets zegt omtrent de waarde van het spoor boekje als advertentie-medium, bedenk dan, dat de „Officieele Reisgids" gedurende 5-7 maanden in dagelijksch gebruik is, dus niet als een krant, gelijk een eendagsvlinder, vandaag gelezen wordt en morgen in de prullemand verdwijnt. Bedenk voorts, dat er tallooze families zijn, waar het spoor boekje tot familiestuk geworden is en vergeet niet, dat het spoorboekje alle gezindten, alle partijen en alle maatschappelijke klassen bereikt. En met dat spoorboekje Uw advertentie. Vierhonderdduizend is de oplaag per dienst! Het lezersaantal kan veilig op meer dan een millioen geschat worden! Indien thans Uw belangstelling gewekt is en U wilt voorwaarden weten, waarop advertenties voor het spoorboekje worden aan genomen, wendt U dan tot de Alleenvertegenw. der Nederlandsche Spoorwegen (Afdeeling Publiciteit) Tesselschadestraat 5 Tel. 82814

De Reclame nl | 1929 | | page 19