kristalunie ti r ii dl UB*«TT-TT^f t r ★MAASTRICHT* zonder opzettelijke experimenten bepaalde reclame-middelen uitschakelen, andere mid delen in beraad nemen. Zoo komen fabrikanten van bepaalde artikelen, zoo komen zij, die iets anders dan eenige koopwaar willen adverteeren, ook tot het toepassen van de spoorwegreclame. Laat ons voorbeelden noemen. Er wordt veel gereisd, maar iedereen weet, dat er meer mannen dan vrouwen reizen. Voor koopwaar, waar voor de man zich interesseert, is spoorweg reclame dus nu de meest voor de hand liggende vorm van reclame. Is het wonder, dat men op perrons en in tunnels veel adver tenties lichtbakken zijn ook advertenties! ziet, die bepaalde merken sigaren en sigaretten aanprijzen Die reclame maken voor een hartig appératif, voor heerenhoeden Met de electrische treinen op het traject Amsterdam-Rotterdam worden jaarlijks 35 millioen reizigers vervoerd. Er zijn er natuurlijk bij, die zooveel haast hebben, dat ze geen reclame zien! Maar zoo'n haast hebben de meeste reizigers niet, of hun blik wordt wel getroffen door de keurige en fleurige licht bakken in de tunnels. Ook de advertenties in de spoorwegcoupé s worden door velen van die millioenen reizigers bekeken. Langen tijd en grondiger natuurlijk dan die in de tunnels. (Tusschen twee haakjes zij opgemerkt: de advertenties in de spoorwagens behooren dus een ander karakter te hebben dan de annonces in de tunnels en deze moeten weer aan andere eischen voldoen dan die op de perrons aangebracht.) •is il 't GOEDE SPOOR ALLE SPOORWEGRECLAME N.V. ,,'t RAEDTHUYS" AMSTERDAM

De Reclame nl | 1929 | | page 22