FRANKFURTER EM&ILLIR-WERKE N T C N T G r^l 5)e €c^te &rvcuü&-(Pljcucd, !De vDehfyeUjj{ Quvft/yarne (Plaat r$u _NRC-NRCNRC_ "-NRCNRC-NRCT OTTO LEROI G.M.B.H. NEU-ISENBURG /FRANKFURTXi I WansPrell AMSTERDAM Re<juHers<jracht12Telefbcm:t955't IET ALLEEN ALGEMEEN GELEZEN IN ILBURG, DOCH BOVENDIEN IN 30 PLAATSEN VAN ENTRAAL NOORD-BRABANT IEUWE ILBURGSCHE /OURANT HET VOORNAAMSTE DAGBLAD VAN NEDERLAND DAGELIJKS GEÏLLUSTREERD BIJBLAD De N.R.C. vindt hare versprei ding onder de koopkrachtige en vooraanstaande kringen van ons land, die in 't algemeen over de middelen beschikken om den door een advertentie gewekten kooplust te bevredigen. 498 Torpedo-EmaillePlaat Vertegenwoordiger: (UITGAVE ARTS) GROOTSTE GECONTROLEERDE OPLAGE Voor publiciteit noodig en tevens voldoende.

De Reclame nl | 1929 | | page 23