Op de perrons wordt veel gewacht, men verveelt er zich veel, want wachten duurt lang. Een smaakvolle vitrine op een druk perron trekt meer de aandacht dan de mooiste uitstalling in een drukke winkelstraat. Ook dat weten de verstandige adverteerders. Het blijkt Spoorwegreclame heeft boven sommige andere vor men van advertenties nog wat anders voor. Ze is blijvend; ze werkt eiken dag, elk uur van den dag, ieder oogenblik. Spoorwegreclame is in zich zelf veelzijdig. Ze bestaat in lichtbakken in tunnels en op perrons, in affiches op perrons en in wachtkamers, in advertenties in spoorweg- coupé's, in korte aankondigingen in reisgidsen. Wie reclame wil maken in onzen tijd, be hoeft zich niet te beklagen dat hem daartoe geen gelegenheid wordt gegeven. Hij heeft die zooveel als, misschien meer dan, hij noodig heeft en de Nederlandsche Spoor wegen hebben bij de vroeger bekende vormen van reclame nieuwe gevoegd, die blijkens het toenemende gebruik, dat men er van maakt, door handel en nijverheid worden ge waardeerd. Wij hebben bij de afbeeldingen geen onderschriften geplaatst. Ze spreken voor zichzelf. RIGHTING

De Reclame nl | 1929 | | page 27