HEt BetEre hEt duurST DRUKKERIJ LEVISSON DEN HAAG IS NIET n Drukwerk is geen artikel voor massa= fabricage. Elke order is anders dan de vorige. Voor elke order moet een opzet, een plan gemaakt worden en hef spreekf vanzelf daf de een zulks mef meer kennis en inzichf doef dan de andere. Mef dezelfde papier= en eliché=kosfen, mef een gelijk aanfal zef= en drukuren, zal de drukker, die zich op de levering van reclame» drukwerk in hef bijzonder heeff foegelegd, zeker waf befers kunnen maken, dan de eersfe de besfe. Wij verzorgen voor vele groofgebruikers bet propaganda=drukwerk en slagen er ook in de kleinere afnemers fe bevredigen. U kunt zicb daarvan niet befer overtuigen, dan door een serieuze proefneming. Wij willen altijd bij u komen, om ons in een object in fe werken en U daarna een voorstel fe doen. HOFW Y CKSTR AAT TELEF. 17577

De Reclame nl | 1929 | | page 2