RCakate uSchifder Emaillierwerk Peters ElberFeld DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD DE ZEEUW DE PROVINCIALE GELDERSCHE EN NIJMEEGSCHE COURANT Adverteeren in het het bereiken van het grootst aantal gezinnen van alle standen in Dordrecht en omliggende plaatsen, als: Zwijndrecht, Hendrik-Ido- Ambacht, Rijsoord, Papen- drecht, Dubbeldam, enz. L. V. D. BRUGGE GZN. DAGBLAD IN ZEELAND GOES ZEEUWSCH ADVERTENTIEBLAD NIJMEGEN be teekent: VERREWEG GROOTSTE OPLAGE VAN ALLE TE DORDRECHT VER SCHIJNENDE BLADEN BUREAUX: BAGIJNHOF 58 - TEL. 51 VRAAGT TARIEVEN bis 400*150cm aus einem SKjck als wetteifesI u. lichfechl bewahrt! Verlangen Sie gefl. Angebot u. Muster. Generaal-Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën Vondellaan Amersfoort HET MEESTGELEZEN Aangesloten bij het Bureau voor Oplaagcontröle Vraagt advertentie-tarief en proef nummers bij de Administratie: LANGE VORSTSTR., TEL. 11 UITGAVE: FIRMA GEBR. SIEPMAN GOES - TELEFOON No. 199 Het aangewezen blad voor het maken van reclame op Noord- en Zuid-Beveland Telt zijn lezers onder alle standen OPLAAG 13450 EXEMPLAREN UITGEVERS C. A. VIEWEG ZOON OPGERICHT 1800 Telefoon: Administratie No. 64 Telefoon: Redactie No. 1159 VANBROECKHUYSENSTR.46 wordt om de degelijke publiciteit, welke hare advertentie-kolommen bieden, in alle doch speciaal in de koopkrachtige kringen van Nijmegen en omstreken ten zeerste in de belangstelling aanbevolen

De Reclame nl | 1929 | | page 43