HEBT GE WEL EENS AAN HET MENU GEDACHT Natuurlijk hebt ge wel eens aan het menu gedacht. Als het goed geweest was, deedt ge het nog geruimen tijd nadat het zijn diensten als spijslijst had bewezen. Het menu is 'n belangrijk ding voor iedereen, die buitenshuis moet eten, of wiens taak het is dit eten klaar te maken of op te dienen. Eiken dag kijken, ook in een land als het onze, waar de menschen huiselijk van aard zijn, duizenden oogen naar het menu. En men overdrijft niet door te zeggen, dat het overgrootste deel van de bezitters dier oogen behoort tot hen, die behalve voor hun maaltijd ook nog voor andere behoeften des levens geld kunnen uitgeven. Die, om het nou maar ereis op de gebruikelijke wijze te zeggen, tot het koopkrachtige publiek behooren. Alleen daarom is reeds het menu een goed middel om het voor reclame te gebruiken. Wat ook heel veel geschiedt. In tal van gevallen vindt u op de kaart, die men in een restaurant voor u neerzet, de reclames voor tafelwater, wijnen e.d. Op de uitgebreider menu's, die tegelijkertijd als het ware catalogussen van het restaurant of de lunchroom zijn, staan in den vorm van advertenties verschillende dingen aangeprijsd. Meestal zijn de leveranciers van de eet- inrichting de slachtoffers geworden van den pienteren eigenaar of directie, die de kosten van het drukken liefst zooveel mogelijk op genoemde leveranciers en zoo weinig mogelijk op zichzelf wilden laten drukken. Wat ons als drukkers niets kan schelen. Als ons werk maar betaald wordt. En goed Hiermee zijn m.i. niet de mogelijkheden, welke de menukaart voor den naar effect- sorteerende-hulpmiddelen zoekenden reclame man bieden kan, uitgeput. Het menu moet uit zijn eenigszins banale eentonigheid worden gehaald. Het biedt een uitstekende gelegenheid voor sigaren- en 511 Dit is het eerste van een serie artikelen over het samenstellen, maar dan ook goed, van attractief klein drukwerk met werkelijke publiciteitswaarde CASTHAUS ZUR MENTERSCHWAIGE' IM ISARTAL WEISS-WEINE J920er £ord)er tTït'ebcrflur £,oo ITT. J92Jcr Eiebfrrtuenmildj£,50 £17. J92Jer JDirnbeimer (Eafelflud15,00 117. J92Jer Roörcr Raftrtnicnbetg: 6,00 W. J92Jer tlterjlcincr ióumeijral 6,00 tl7. J92Jer 2.ord)cr Soöenral Riesling 8,oo 117. WEISSER BORDEAUX J92Jer (Bvavee fuperieures £,50 tl7. BOXBEUTEL J92oer ^aelacbev ©tocfmeifler 5,00 117. J92Jer Reidjboljbeimer Gd^cnbetg 6,50 117. SCHOPPEN-WEINE J92Jer tDeifj tlierfleiner per Dicrrel 0,70 117. I92Icr £iebfrauenmild) per Picrrel0,90 117. ZELTFEST 1927 DER KLASSE PROF. F. H. EHMCKE Hoe M.W. een reclame-menu schetste

De Reclame nl | 1929 | | page 44