de amst, m IB IE LANGST IE IL )L TO DAGBLAD m Zie hen grijpen, eiken avond, naar hun lijfblad „De A.B.", het dagblad dat den katholieken lezer alles biedt en daarom wel het meest populaire katholieke orgaan in den lande is. Belangstelling is er eiken avond weer, voor den inhoud van „De A.B.", vaak 16, 20 en meer pagina's. De eerste zoowel als de laatste bladzijde heeft hun aandacht, ja werkelijk zij lezen „De A.B." van A. tot Z. Daarom is ook „De A.B.'' een waar devol object voor den adverteerder, groot en klein. U kunt dit consta- teeren uit de advertentie-kolommen, die dag in dag uit gevuld worden door de advertenties der meest vooraanstaande firma's. Waarom zoudt ook Gij U niet aan sluiten bij dat groote leger van hen, die de publiciteitswaarde van „De A.B." erkennen en waardeeren. Vraag eens onze tarieven! AMSTERDAM 518 ''&Z'"J**"**** s*th'Jsrt. A '"v^T't -2&.A:-' Ar Z""* "'r*o ','EJvAA 'V/,w V.""» Oct, /»a •»»4r^l^n'r„' vTv'-CA---/v; "ruisrt. O 9 DE AMSTEIBODE

De Reclame nl | 1929 | | page 51