APPLET OM WIE Alles heeft zijn grenzen KUNSTDRUK BANKPOST HET PAPIER VOOR DEN GEILLUSTREERDEN VIERZIJDIGEN BRIEF Vraagt liet Uwen ilruLLer G. H. BÜHRMAIN'S PAPIERGROOTHANDEL N.V. NIEUWE HENGELOSCHE COURANT behalve de mogelijkheden mei IN ARNHEM wil adverteeren kiest daarvoor: 1° DE met het kopblad „HET KANTON GOOR" 44e Jaargang het populaire en meest ver spreide blad in Centraal Twente NIEUWSTRAAT - HENGELO TELEFOON No. 30-530 Voor dit nummer van »De Reclame« werd gebruik!: als omslagpapier: Parsilal 8527-2 chamois; als iekstpapierAstra Crème De ARNHEMSCHE COURANT, waarmee men alle betere kringen en middenklassen be reikt, benevens van de volksklasse een grooter deel dan met eenig an der dag- of weekblad De DONDERDAG- SCHE EDITIE DER ARNH. COURANT voor reclame huis aan huis, oplaag ruim 20,000 exemplaren - Bureaux KONINGSTR. 14-15 TELEFOON No. 23224 is door hare actuali teit en uitstekend verzorgden inhoud Verschijndagen: Maandag, Woens dag en Zaterdag Proefnummers en condities op aanvrage

De Reclame nl | 1929 | | page 53