RECLAME BENOQ,T&gHAP.ygOR OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VAN HET HET ZESHONDERDSTE LID Het Genootschap ontwikkelt zich. De krachtige propaganda om deze organisatie sterk te maken, om dan in staat te zijn haar werk goed te doen, begint vruchten te vertoonen. Als zeshonderdste lid hebben zich, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier firma, opgegeven de Koninklijke Zeepfabrieken „De Duif" voorheen Chr. Pleines, den Dolder. Nu naar het duizendste lid Voor het lidmaatschap van het Genootschap hebben zich opgegeven: BUITENGEWOON LID: Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, Gabriël Metsustraat 16, Amsterdam. GEWONE LEDEN: H. Rutgers Peter Blom, Westeinde 12, Amsterdam. Wilm Patz, Kalverstraat 114, Amsterdam. N.V. Corsetfabriek Kemo, Laurierstr. 24-26, Amsterdam. Uitgevers Mij. en Advertentiebureau De Atlas, Dir. G. Martius, Keizersgracht 33, Amsterdam. Advertentie-Bureau A. de Ia Mar Azn., N.Z. Voorburgwal 278-280, Amsterdam. Focke 6 Meltzer, Kalverstraat 152, A'dam. M. Vierhout, Directeur der Amsterdamsche Berlitz Mij., Keizersgracht 300, Amsterdam. Secretaris van den Bond van Kleermakers- patroons, Keizersgracht 405, Amsterdam. Van Steyn's Electr. Drukkerij en Etiketten- fabriek, Warmoesstraat 75, Amsterdam. Mart. Spruyt, O.Z. Voorburgwal 39, Adam. Marcel Borlé, Kerkstraat 52, s-Gravenhage. Gebrs. van Leerr Prins Hendrikkade 65, Amsterdam. Johs. de Kuyper Zoon, Schiedam. Schellekens, Directeur van Schellekens' Borduur- en Plisseerateliers, Nieuwe Heeren gracht 7Amsterdam. H. Duterloo, Mecklenburglaan 4a, Bussum. N. V. Nederlandsche Vilt Maatschappij, Arnhemscheweg 47-49, Amersfoort. N.V. Internationale Handel Mij. „Imenexo" N.Z. Voorburgwal 134, Amsterdam. Boos Hahn, Ortenberg bei Offenburg, Baden. Philips' Reclamehandel, Singel 495, A dam. Publiciteits-Agentschap M. Hols, Waldeck Pyrmontlaan 12, Rijswijk (Z.H.). „Pebeco", N.V. Mij. tot Expl. van Beyers- dorff's Producten, Keizersgracht 33, Adam. Advertentie-Bureau G. F. van Maanen, Heerengracht 221, Amsterdam. P. Schreuder Jr., Redacteur Maandblad Succes, Balistraat 74, 's-Gravenhage. A. L. Koenen, Directeur Drukkerij Imperator, Haven 14, Lisse. Drukkerij G. van Tijen, Prinsengracht 1061, Amsterdam. N.V. Spiegel- Lij sten fabriek S. Hekster, Laurierstraat 20-22, Amsterdam. N. V. Adr. Beers' Int. Automobielhandel Mij., Laan van Nieuw Oost-Indië 178, Den Haag. J. J. Lispet, Rembrandtlaan 11, Hilversum. Advertentie-Bureau S. Bakker Jzn., N.Z. Voorburgwal 256, Amsterdam. N.V. Jacob van Campen, O.Z. Voorburg wal 87-89, Amsterdam. H. C. A. van Kampen, Uitgever, Singel 330, Amsterdam. 483 SECRETARIAAT GENOOTSCHAP EM MASTRAAT 16 AMSTERDAM Eventueele bezwaren tegen het lidmaatschap van de voorgestelde candidaten moeten binnen een termijn van veertien dagen bij het bestuur worden kenbaar gemaakt.

De Reclame nl | 1929 | | page 5