ADVERTEERDERS ALGEMEEN HANDELSBLAD DIE ZICH OMTRENT DEN AARD EN DE UIT GEBREIDHEID VAN DEN LEZERSKRING VAN HET NOG EENS GRONDIG WILLEN OVERTUI GEN, WORDT DAARTOE GAARNE DE GELEGENHEID GEBODEN MEN WORDT VERZOCHT EEN DUSDANIG VERZOEK TE RICHTEN TOTDEAFD. EXPLOITATIE. TEL. 30404. INTERL. LETT. K, A'DAM EEN ACCOUNTANTSRAPPORT LIGT TER INZAGE WcriTfgN.nANDavMa Ml

De Reclame nl | 1929 | | page 6